WARDDEBEULEARCHITECT

Elke nieuwe opdracht betekent een zoektocht: bouwheer & architect werken samen naar een vertaling van wat gewild, gevraagd en toegelaten is. Waar liggen de verlangens van de bouwheer? Hoe vertaalt zich dat concreet in de inpassing in een natuurlijke omgeving of urbane structuur? Welke rol is er weggelegd voor de architect die eveneens streeft naar de meest zinvolle, duurzame en esthetische invulling van die ruimte?

De weg die door de bouwheer en architect samen wordt afgelegd, van prille wens tot onvergankelijke realisatie, van droom tot de meest betekenisvolle beleving van een bepaalde ruimte, hoort een visie te illustreren, en dan wel één die getuigt van inzicht, kennis, respect en durf.